Ανθρώπινο δυναμικό: Συμβουλές για τον τρόπο διαχείρισής του προσωπικού σας Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού είναι η βασική δραστηριότητα των περισσότερων επιχειρήσεων. Περιλαμβάνει τον προγραμματισμό, την οργάνωση, τη στελέχωση, την εκπαίδευση και την αξιολόγηση. Επιπλέον, περιλαμβάνει τη δημιουργία πλάνων για την αξιολόγηση, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την ανταμοιβή των εργαζομένων ανάλογα με την απόδοσή […]

top