ePrivacy Κανονισμός, Καταφθάνει ακριβώς μετά από τον GDPR

Ενώ ο ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) εφαρμόστηκε στις 25 Μαΐου, ο συνοδευτικός ePrivacy Κανονισμός διαφαίνεται ήδη στον ορίζοντα ως το επόμενο πεδίο μάχης στην Ευρώπη και βρίσκεται ακόμη σε διαδικασία έγκρισης. Πώς υποτίθεται θα συμμορφωθούν οι εταιρείες και με τους δύο;

Μια «αισιόδοξη» πρόβλεψη είναι ότι ο ePrivacy Κανονισμός, στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, θα εγκριθεί τελικά μέχρι τα τέλη του 2018, αν και η ημερομηνία εφαρμογής παραμένει προς συζήτηση. Οι κυβερνήσεις πρέπει πρώτα να συμφωνήσουν, προτού ο Κανονισμός πάρει την τελική μορφή του μετά από νέες συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωκοινοβούλιο, κάτι που δεν αναμένεται να συμβεί πριν το δεύτερο εξάμηνο του 2019. Σε αυτή την περίπτωση, ο #ePrivacy θα τεθεί σε ισχύ εντός του 2020, δύο περίπου χρόνια μετά το GDPR.
Οι δύο κανονισμοί είναι έτοιμοι να συμβαδίσουν και υπάρχουν συνεχείς προσπάθειες καλής πίστης για να εξασφαλιστεί ότι θα ταιριάζουν.

Υπάρχουν δύο νόμοι, επειδή προέρχονται από δύο διαφορετικά δικαιώματα στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ένα είδος νομοσχεδίου για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο #GDPR καλύπτει το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, ενώ ο ePrivacy Κανονισμός περικλείει το δικαίωμα ενός ατόμου στην ιδιωτική ζωή, συμπεριλαμβανομένης της εμπιστευτικότητας.

Η πιθανότητα να υπάρχει ένας νόμος που να καλύπτει και τα δύο δικαιώματα εξετάστηκε, αλλά η απόφαση ήταν ότι ξεχωριστοί νόμοι θα μπορούσαν να προστατεύσουν αποτελεσματικότερα τα χωριστά δικαιώματα.

Τι είναι;

Η ισχύουσα οδηγία ePrivacy για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (που εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο ως Κανονισμός Ιδιωτικής Ζωής και Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 2011) θα καταργηθεί υπέρ αυτού του νέου ‘Κανονισμού’ και θα εφαρμοστεί άμεσα σε όλες τις αγορές της ΕΕ.

Ο #ePrivacy_Κανονισμός στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (email, apps, instant messaging, spam, online direct marketing-advertising κ.α.) θα λειτουργήσει παράλληλα με τον #GDPR, ενισχύοντας τον υπό το φως των τεχνολογικών εξελίξεων. Ο κανονισμός έχει σχεδιαστεί ώστε να συμπληρώνει τον GDPR και να παρέχει στους χρήστες του διαδικτύου τον έλεγχο όλων των δεδομένων τους και να διασφαλίζει ότι οι επιχειρήσεις χειρίζονται τα δεδομένα με προσοχή. Έρχεται επίσης με τα ίδια βαριά πρόστιμα.

Διαφορές;

Ο ePrivacy Κανονισμός συγκεκριμενοποιεί τον GDPR για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και επικεντρώνεται αποκλειστικά στις ηλεκτρονικές συσκευές, τις τεχνικές επεξεργασίας, τις αποθηκεύσεις, τα προγράμματα περιήγησης και τα συναφή. Ο GDPR επικεντρώνεται στον καθορισμό και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αυτό περιλαμβάνει όλα τα είδη προσωπικών δεδομένων σε οποιαδήποτε μορφή – δεδομένα για την υγεία καθώς και ηλεκτρονικά δεδομένα, για παράδειγμα, είτε σε χαρτί είτε σε ηλεκτρονική μορφή.

Ένα παράδειγμα: Η τρέχουσα έκδοση του ePrivacy Κανονισμού υπαγορεύει ρυθμίσεις σε επίπεδο προγράμματος περιήγησης που αποκλείουν τον έλεγχο των προσωπικών δεδομένων από τα χέρια των εκδοτών, μια προσέγγιση που δεν βρίσκεται στον GDPR.

Τι καλύπτει ο νόμος;

Είναι ο διάδοχος της τρέχουσας ePrivacy οδηγίας, ευρέως γνωστή ως Νόμος των Cookies (Cookies Law), διότι ελέγχει τη δήλωση που γίνεται συχνά σε Ευρωπαϊκές ιστοσελίδες και δηλώνει ότι οι χρήστες συμφωνούν να χρησιμοποιούν τα cookies εάν συμφωνούν να χρησιμοποιήσουν τον ιστότοπο.

Η Ευρώπη θέτοντας σε ισχύ τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) έκανε ένα σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της διαμόρφωσης και ενίσχυσης θεσμικού πλαισίου για τη συλλογή, καταγραφή, επεξεργασία και διαχείριση προσωπικών δεδομένων, το οποίο όμως αν και δεσμεύει τις εταιρίες, δεν προσφέρει επαρκή εργαλεία και επιλογές στους πολίτες. Αυτό το κενό μπορεί να καλυφθεί με την επικαιροποίηση του ePrivacy Κανονισμού, ο οποίος συνοψίζεται σε αυτό που ονομάζεται cookie consent, δηλαδή την αποδοχή της παρακολούθησης της δραστηριότητας στο διαδίκτυο μέσω των cookies – δηλαδή κώδικα καταγραφής κινήσεων.

Αυτός ο νέος κανονισμός έχει πολύ ευρύτερο πεδίο εφαρμογής και εδώ βρίσκονται τα βασικά σημεία του:

Cookies
Οι κανόνες που περικλείουν τη χρήση των #cookies αποτελούν μία από τις πιο αμφισβητούμενες πτυχές του κανονισμού, ιδίως στον τομέα της ψηφιακής διαφήμισης, με ανησυχίες σχετικά με τις αντιληπτές ανεπάρκειες και τα μειωμένα έσοδα που μπορεί να προκύψουν.
Εν ολίγοις, η πρόταση είναι να καταργηθούν τα ενοχλητικά cookie banners και να μετακινηθούν οι ειδοποιήσεις απορρήτου στο πρόγραμμα περιήγησης. Θα μπορείτε να επιλέξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις απορρήτου σας κατά τη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης.

Ήδη υπάρχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα – άλλωστε, ποιος θέλει οπωσδήποτε τα cookie banners; Αλλά υπάρχει και η πραγματικότητα: Όταν οι χρήστες συναινούν στη χρήση των cookies μέσω αυτών των banners, δίνουν την άδεια να προωθηθούν οι πολύ σημαντικές λειτουργίες ψηφιακού marketing για τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών. Εάν ο πελάτης τα εμποδίζει από την απενεργοποίηση μέσω του προγράμματος περιήγησης, πώς διατηρείται αυτή η πελατειακή εμπειρία;

Ηλεκτρονικές επικοινωνίες
Η προηγούμενη οδηγία κάλυπτε τα τυπικά κανάλια επικοινωνίας της εποχής, π.χ. τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ωστόσο, ο νέος κανονισμός επεκτείνει σημαντικά αυτό το όριο για να συμπεριλάβει τις υπηρεσίες Over-The-Tops (π.χ. υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων κοινωνικής δικτύωσης όπως WhatsApp, Messenger) και παρόχους Voice Over Internet Protocol (π.χ. υπηρεσίες βίντεο και ήχου όπως το Skype, Viber).

Στόχος είναι η παροχή αυστηρότερων συγκαταθέσεων σε αυτά τα κανάλια – τόσο για το περιεχόμενο των επικοινωνιών όσο και για τα μεταδεδομένα (δεδομένα που επεξεργάζεται το δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τη μετάδοση, τη διανομή και την ανταλλαγή του περιεχομένου) που επισυνάπτονται στις εν λόγω επικοινωνίες.

B2B συγκατάθεση
Μία από τις πιο αμφιλεγόμενες πτυχές του κανονισμού αφορά τις επικοινωνίες marketing B2B και κατά πόσον απαιτείται συγκατάθεση όταν πρόκειται για εταιρικές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αν πρόκειται για εταιρική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αυτό εμπίπτει στα προσωπικά δεδομένα που προσδιορίζονται από το GDPR;
Φαίνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα επιλογής από τους B2B marketers για το αν θα επιδιώξουν τη συναίνεση ή θα υπεκφύγουν των πεποιθήσεών τους με νόμιμο συμφέρον.

Οι κανόνες ηλεκτρονικού απορρήτου προστατεύουν ειδικά την εμπιστευτικότητα των «δεδομένων ηλεκτρονικών επικοινωνιών», όπως μηνύματα, e-mail και κείμενα. Επίσης, θα δώσουν στους χρήστες την ευκαιρία να επιλέξουν να μην παρακολουθείται η ηλεκτρονική τους δραστηριότητα από cookies τρίτων – επηρεάζοντας ένα βασικό μέρος του επιχειρηματικού μοντέλου των διαφημιζόμενων και των online shops, καθώς και επιχειρήσεων.

Υπάρχουν διάφορες πτυχές αυτού του κανονισμού που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για το τι κάνουμε και για το πώς δουλεύουμε. Οι οργανισμοί μπορούν να στοχεύουν μόνο στον GDPR προς το παρόν.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published. Required fields are marked *
Enter Captcha Here :

top